Content is more important | Zawartość jest ważniejsza

Content is more important than package, so this time i will start my new website by adding some informations first, & then i will add some nice layout that i will make. I hope it's good decision :)

Zawartość jest ważniejsza od opakowania, dlatego tym razem rozpoczynam budowanie strony od dodania do niej różnych informacji. Później dodam jakis ładny layout, który wykonam. Mam nadzieje że to dobra decyzja :)