EL 8 LAMP

LAMP to Linux Apache MySQL PHP, a więc podstawowy pakiet oprogramowania potrzebny do uruchomienia strony www.

Poniższy skrypt powoduje zainstalowanie i wstępną prostą konfigurację oprogramowania z grupy LAMP, dzięki czemu możemy uruchomić stronę www na swoim serwerze. Skrypt przygotowany został do działania na czystej instalacji systemu operacyjnego EL 8 (RockyLinux, CentOS, RHEL).

Link do skryptu: centos-lamp.sh

Aby pobrać i uruchomić skrypt wykonaj poniższą komendę w oknie terminala:

# dnf -y install wget ; wget marcinwilk.eu/centos-lamp.sh ; chmod +x centos-lamp.sh ; ./centos-lamp.sh

Skrypt zainstaluje: Apache lub nginx, PHP 7.4.10 (jako standardowa wersja systemu lub niezależny zestaw z repo REMI), oraz MariaDB (z repo MariaDB lub repo CentOS). Istnieje możliwość skonfigurowania co ma być zainstalowane poprzez edycję skryptu.

Historia zmian:
v 1.2 – 09.06.2021
Użyj MariaDB z OS repo jako domyślnego źródła instalacji.
Naprawiono niektóre instalatory PowerTools (nazwa została zmieniona w repozytoriach).
Wstępna integracja Let's Encrypt certbot (SSL).
Przetestowane na RockyLinux 8!
Przetestowane na RHEL 8!
v 1.1 – 17.09.2020
Pokaż podsumowanie.
Adminer jest używany jako domyślny panel administracyjny bazy danych.
Dodanie pliku phpdet.php w celu sprawdzenia, czy PHP działa.
Dodanie vsftpd jako serwera FTP.
v 1.0 – 14.09.2020
Pierwsza wersja, testowana na CentOS 8.