MOTD dla EL

Zainstaluje to kolorowy i ładny motd (wiadomość dnia) z kilkoma informacjami o systemie.
MOTD jest generowany za pomocą skryptów, które zostaną wyodrębnione do katalogu /etc/profile.d, gdzie można je modyfikować według własnych potrzeb. Statystyki fail2ban i docker nie będą wyświetlane, jeśli użytkownik nie ma do tego odpowiednich uprawnień.
Główny skrypt instalacyjny motd-el.sh – oraz pliki źródłowe .sh użyte do jego utworzenia są na githubie pod adresem: https://github.com/nicrame/Linux-Scripts/tree/master/MOTD-EL

Aby zainstalować użyj tej komendy:

sudo sh -c "curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/nicrame/Linux-Scripts/master/MOTD-EL/motd-el.sh > motd-el.sh && chmod +x motd-el.sh && ./motd-el.sh"

Możesz również dodać adres e-mail administratora systemu jako argument, w ten sposób:

sudo sh -c "curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/nicrame/Linux-Scripts/master/MOTD-EL/motd-el.sh > motd-el.sh && chmod +x motd-el.sh && ./motd-el.sh admin@email"

Większość pracy jest wykonywana przy użyciu skryptów opublikowanych tutaj: https://github.com/yboetz/motd

Testowane na: CentOS 7/8/9, RHEL 8, Fedora 33, RockyLinux 8, Debian 11
Historia zmian:
v 1.6 – 30.08.2022
Wykrywanie, czy działa z poziomu zadania cron, a następnie pomija wszelkie operacje (więc nie będzie bałaganić logów crona).
Pobiera pliki skryptów z GitHub zamiast wyodrębniać je z pliku skryptu.
Sprawdza czy skrypt został uruchomiony przez użytkownika root.
v 1.5 – 08.06.2022
Dodano obsługę systemu Debian 11.
Skrypt ignoruje ustawienia lokalizacji użytkownika, co mogło powodować problemy w wyświetlaniu.
v 1.4 – 15.03.2021
Dodano pełną ścieżkę do pliku dla ostatniego polecenia, aby działało, gdy używane jest sudo.
Poprawka dla repo EPEL instalującego się na EL7.
v 1.3 – 13.03.2021
Dodanie miesięcznych statystyk dla skryptu fail2ban.
Dodanie skryptu listy kontenerów docker.
Zmienione niektóre kolory aby lepiej działały na białym tle.
Wyświetlanie większej ilości informacji podczas instalacji i obsługa argumentu operatora systemu.
v 1.2 – 13.03.2021
Drobne poprawki.
v 1.1 – 12.03.2021
Pierwsze wydanie, testowane na CentOS 7.
v 1.0 – 11.03.2021
Zabawa, testowane na RHEL 8 i CentOS 8.