Nextcloud Debian Instalator

Ten skrypt został przygotowany pod czystą (minimalną) instalację Debiana 11 na architekturze procesorów AMD64.
Zaktualizuje on system operacyjny, zainstaluje potrzebne pakiety i wstępnie skonfiguruje wszystko do uruchomienia Nextcloud.
Wśród nich są Apache (serwer WWW), MariaDB (serwer baz danych), PHP 8.1 (język programowania),
NTP (usługa synchronizacji czasu) i Redis (serwer cache).
Generowana jest także nowa usługa cron dla Nextcloud, która uruchamia się co 5 minut.
Do Nextcloud zostanie dodany nowy użytkownik z uprawnieniami administracyjnymi, jego dane uwierzytelniające znajdziesz po zakończeniu pracy skryptu (hasło jest generowane losowo).

Po instalacji możesz korzystać z przeglądarki internetowej, aby uzyskać dostęp do Nextcloud za pomocą lokalnego adresu IP.
Protokoły HTTP i HTTPS są domyślnie włączone (generowany jest certyfikat localhost).

Link do skryptu: https://github.com/nicrame/Linux-Scripts/blob/master/nextcloud-debian-ins.sh

Aby zainstalować użyj tej komendy:

sudo sh -c "wget -q https://github.com/nicrame/Linux-Scripts/raw/master/nextcloud-debian-ins.sh && chmod +x nextcloud-debian-ins.sh && ./nextcloud-debian-ins.sh"

Przetestowane z Nextcloud v24.0.1.

Historia zmian:
V 1.0 – 20.06.2022
– pierwsze wydanie bazujące na prywatnym skrypcie (dla EL)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.