Nextcloud Debian Instalator

Ten skrypt został przygotowany pod czystą (minimalną) instalację Debiana 11 na architekturze procesorów AMD64.
Zaktualizuje on system operacyjny, zainstaluje potrzebne pakiety i wstępnie skonfiguruje wszystko do uruchomienia Nextcloud.
Wśród nich są Apache (serwer WWW), MariaDB (serwer baz danych), PHP 8.1 (język programowania),
NTP (usługa synchronizacji czasu) i Redis (serwer cache).
Generowana jest także nowa usługa cron dla Nextcloud, która uruchamia się co 5 minut.
Do Nextcloud zostanie dodany nowy użytkownik z uprawnieniami administracyjnymi, jego dane uwierzytelniające znajdziesz po zakończeniu pracy skryptu (hasło jest generowane losowo).

Po instalacji możesz korzystać z przeglądarki internetowej, aby uzyskać dostęp do Nextcloud za pomocą lokalnego adresu IP.
Protokoły HTTP i HTTPS są domyślnie włączone (generowany jest certyfikat localhost).
Jeżeli masz już domenę, której chcesz użyć to możesz to zrobić dodając ją jako argument do komendy uruchamiającej skrypt. Pamiętaj jednak, że domena musi być wcześniej ustawiona na adres IP Twojego serwera, oraz Twoje urządzenia sieciowe (routery) muszą być już poprawnie skonfigurowane. W innym wypadku generowanie certyfikatów SSL się nie powiedzie.

Link do skryptu: https://github.com/nicrame/Linux-Scripts/blob/master/nextcloud-debian-ins.sh

Aby zainstalować użyj tej komendy:

sudo sh -c "wget -q https://github.com/nicrame/Linux-Scripts/raw/master/nextcloud-debian-ins.sh && chmod +x nextcloud-debian-ins.sh && ./nextcloud-debian-ins.sh"

Lub – jeżeli posiadasz skonfigurowaną domenę:

sudo sh -c "wget -q https://github.com/nicrame/Linux-Scripts/raw/master/nextcloud-debian-ins.sh && chmod +x nextcloud-debian-ins.sh && ./nextcloud-debian-ins.sh mojadomena.com"

Przetestowane z Nextcloud v24.0.3.

Historia zmian:
V 1.1 – 04.08.2022
– wbudowano wsparcie dla dodawania nazwy domeny jako argumentu linii poleceń (z obsługą let's ecnrypt)
– dodano zadanie crontab dla certbot (Let's encrypt – odświeżanie certyfikatu) i poszerzono opisy
V 1.0 – 20.06.2022
– pierwsze wydanie bazujące na prywatnym skrypcie (dla EL)