Scientific Linux 6 & CentOS 6 KIOSK

Jakiś czas temu kolega stanął przed zadaniem udostępnienia w sposób kontrolowany komputerów w bibliotece. Komputery są dostępne dla czytelników, i mają umożliwiać swobodne korzystanie z zasobów sieci Internet. Kolega znalazł odpowiednie przewodniki dla systemu Ubuntu. Ponieważ moje ulubione dystrybucje to Scientific Linux i CentOS, pokażę jak zrobic coś podobnego na nich.

Ten przewodnik został przygotowany na systemie Scientific Linux 6.5 (i386), na maszynie wyposażonej w 1 rdzeniowy procesor 2GHz i 512MB pamięci RAM. Przestrzeń dyskowa powinna wystarczyć w ilości 4GB. System został zainstalowany z LiveCD z interfejsem graficznym (domyślny Gnome2) ale przewodnik został przygotowany aby działać także na instalacji minimalnej (bez interfejsu graficznego). Scientific Linux 6.5 jest zupełnie kompatybilny z CentOS 6.5 dlatego ten tekst można śmiało stosować dla obu systemów.

Na końcu tego tekstu znajduje się link do skryptu, który skonfiguruje i zainstaluje wszystko automatycznie.

1. Dodanie użytkownika i instalacja Opery i Flash.

Zaczynamy od zalogowania się do systemu jako root. Jeżeli jesteśmy w trybie graficznym uruchamiamy terminal.
Dodajemy użytkownika o nazwie kiosk za pomocą komendy: useradd kiosk.

Ze względu na to, że przeglądarka Opera ma wbudowaną dobrą obsługę środowiska KIOSK wybrałem tą przeglądarkę.
Aby poprawnie działała konieczna jest instalacja środowiska X Window, co zrobimy jedną z komend. Jeżeli środowisko mamy już zainstalowane to owa komenda nic w naszym wypadku nie zmieni.
Aby wszystko zainstalować wykonujemy komendy (także jako root):
yum -y install wget
yum -y groupinstall basic-desktop desktop-platform x11 fonts
wget http://get.geo.opera.com/pub/opera/linux/1216/opera-12.16-1860.i386.rpm
yum -y localinstall opera-12.16*.rpm

Nastepnie aktualizujemy system i instalujemy wtyczkę Flash :
rpm -ivh http://linuxdownload.adobe.com/adobe-release/adobe-release-i386-1.0-1.noarch.rpm
rpm –import /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-adobe-linux
yum check-update
yum -y update
yum -y install flash-plugin nspluginwrapper alsa-plugins-pulseaudio libcurl

   

2. Konfiguracja systemu aby uruchamiał się w trybie graficznym.

Jeżeli nasz system po starcie pyta o nazwę użytkownika i hasło w trybie tekstowym, to system musimy ustawić tak, by automatycznie uruchamiał się do trybu graficznego. Jeżeli Twój uruchamia się od razu do ekranu logowania w trybie graficznym, to możesz pominąć ten krok i przejść do kolejnego (nr 3).

Edytujemy plik inittab komendą: vi /etc/inittab
Ostatni wiersz zamieniamy z id:3:initdefault na id:5:initdefault i zapisujemy zmiany.

Po tych zmianach wykonujemy restart by upewnić się, że nasz system uruchamia się w trybie graficznym (komenda reboot).

3. Konfiguracja i auto-logowanie użytkownika kiosk.

Domyślnie menadżer logowania GDM uruchamia menadżer okien Gnome. My chcemy aby uruchamiała się Opera, dlatego musimy utworzyć odpowiedni plik i wrzucić do niego komendę uruchamiająca Operę w trybie KIOSK.
Aby to zrobić musimy ustawić hasło dla użytkownika kiosk, którego wcześniej stworzyliśmy.
Wykonujemy to, zalogowani jako root komendą: passwd kiosk (zostaniemy zapytani o nowe hasło dwa razy).

Dodajemy obsługę skryptów startowych uzytkownika komendą: yum -y install xorg-x11-xinit-session .

Wylogowujemy się z konta root, w ekranie logowania GDM wybieramy konto kiosk, zanim wpiszemy hasło by się zalogować, na dole na pasku mamy rozwijana pozycję z wybraną opcją "GNOME". Zmieniamy ją poprzez rozwinięcie na "User script".

Następnie podajemy hasło i naciskamy ok aby się zalogować. Pojawi się normalny interfejs gnome. Uruchamiamy terminal, a w nim tworzymy plik uruchamiający operę taką komendą:
echo "exec opera -k -nomail -noexit -nochangebuttons -nosave -nodownload -nomaillinks -nomenu -nominmaxbuttons -nocontextmenu -resetonexit -nosession -activetab http://google.pl" > .xsession

Ustawiamy właściwości pliku, aby był uruchamiany: chmod +x .xsession

Kolejna operacja to podniesienie uprawnień do użytkownika root komendą: su –
Zostaniemy zapytani o hasło dla konta root.

Następnie edytujmy plik /etc/gdm/custom.conf (komenda: vi /etc/gdm/custom.conf). Możemy użyć innego edytora jak nano, mcedit, czy jakikolwiek który lubisz.
Plik ma strukturę podzieloną na sekcje. Do sekcji daemon dodajemy wiersze aby wyglądały tak jak poniżej:
[daemon]
AutomaticLoginEnable=true
AutomaticLogin=kiosk

Po tych zmianach zapisujemy plik, i wyłączamy terminal (komenda exit).

Dokonujemy restartu systemu, i możemy używać.

W celu dodatkowych zmian czy zabaw, aby mieć możliwość używania systemu korzystamy ze skrótu CTRL+ALT+F2, gdzie pojawi się w trybie tekstowym możliwość zalogowania na użytkownika root.

Przygotowałem także skrypt, który automatyzuje cały proces instalacji i konfiguracji systemu do działania w trybie KIOS. Wystarczy go pobrać i uruchomić (jako root): http://www.marcinwilk.eu/make-kiosk.sh